Las Vegas เมืองแห่งแสงสี ในวันที่โควิด-19 แพร่ระบาด

เมืองที่เคยได้รับ การขนานนามว่าเป็น เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง เมื่อต้องพบกับสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ betufa ทาง เข้า

read more