ปิดเกาะ !! ชาวเกาะล้านโหวตปิดเกาะล้านเรียบร้อยแล้ว

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะล้านพร้อมใจกันโหวตให้มีมติ ปิดเกาะ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ufa369

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยก็ว่าได้ สำหรับเรื่องราวของ โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเช่นกัน และ เกาะล้าน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้เช่นกัน ซึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะล้านก็ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย โดยการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนกระทั่งได้บทสรุปล่าสุดออกมา  ufa369

ชาวเกาะล้านโหวตปิดเกาะ ufa369

หลังจากที่ทางด้านของคณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน ufa369 ได้จัดประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของ การหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่กำลังเป็นปัญหาระดับโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการประชุมมีขึ้น ณ บริเวณวัดใหม่สำราญ หรือวัดเกาะล้าน มีประชาชนจำนวนมากที่ให้ความร่วมมือ โดยระหว่างการประชุมนั้นก็ได้มีการขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะล้านออกเสียงลงมติ สำหรับประเด็นที่จะปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะล้าน เพื่อเป็นการป้องการการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยจะมีการจัดตั้งจุดคัดกรองบนเกาล้านจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือหน้าบ้าน และ บริเวณหาดตาแหวน ชาวบ้านจะสนับสนุนหรือไม่ ซึ่งเสียงของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ออกมาว่า เห็นด้วยกับมติดังกล่าวที่จะมีคำสั่งปิดเกาะล้าน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อำวรัสจะดีขึ้น หรือคลี่คลายลง ถึงแม้ว่าช่าวบ้านอาจจะต้องได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้บ้างก็ตาม แต่ชาวบ้านบนเกาะล้านก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ชาวบ้านจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปให้ได้  ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บนเกาะล้านแต่อย่างใด ปและจากการประชุมจึงมีการจัดตั้ง ทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน ขึ้น เพื่อคอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้มีการตัดทำฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะล้านด้วยเช่นกัน ufa369